szm.sk

szm.sk

  • prvý slovenský katalóg webových stránok
  • veľký dôraz sa kladie najmä na katalógovú a firemnú časť
  • široká ponuka poštových, webových a komunikačných služieb

Cieľová skupina:

  • široká verejnosť bez ohľadu na vek, vzdelanie či povolanie

Návštevnosť 844 000 UV

 

http://szm.sk/