rusyn.sk

rusyn.sk

  • aktuality z diania rusínskej menšiny na Slovensku, Čechách a vo svete.
  • bohatá fotogaléria dedičstva rusínskej kultúry
  • ankety
  • elektronické noviny Info Rusín

Cieľová skupina:

  • prevažne Rusíni, ale i predstavitelia iných menšín

Návštevnosť 5700 UV

 

http://rusyn.sk/