Duchovne-knihy.sk

Detský paterik – informačná vianočná kampaň o novej knihe pre deti

Zadávateľ: Duchovne-knihy.sk

Trvanie: 3.12.2014 – 10.1.2015

Forma prezentácie:       

- branding „Detský paterik“, propagácia knihy pre deti - sieť Novara
- banner 728x90 “Detský paterik – kniha o ľudských hodnotách nielen pre deti” na portáloch Banky.sk a Poistovne.sk, Vianoce.sk, Rusyn.sk
- banner 234x25 “ Detský paterik – kniha o ľudských hodnotách nielen pre deti” na portáli TV-program.sk

archív správ